عروس چشمهای منی

حتی توی تاريکی ها!

حتی توی جاده های شب!

ميبوسمت

/ 0 نظر / 9 بازدید